13 Haziran 2013 Perşembe

öyle ser-mestem ki idrâk etmezem dünyâ nedür //Kazancı Bedih
öyle ser-mestem ki idrâk etmezem dünyâ nedür
men kimem sâkî olan kimdür mey û sahbâ nedür
(öyle sarhos olmusum ki, anlayamıyorum dünya nedir? ben kimim, saki olan kimdir, kadeh nedir?) 
gerçi cânândan dil-i şeydâ içün kâm isterem
sorsa cânân bilmezem kâm-ı dil-i şeydâ nedür
/( gerçi mecnuna dönen kalbim için sevgiliden bir lutuf istiyorum; ama sorsa sevgili mecnun gönlümün arzusunu, bilmem onun da ne olduğunu.)
vasldan çün aşık-ı müstâğni eyler bir visal
aşıka maşukdan her dem bu istiğnâ nedür
(madem kavuşmaktır aşığı vuslata doyuran, aşığın sevgiliye her daim gösterdiği bu nazlanma nedir?)
hikmet-i dünyâ vü mâfiha bilen arif degül
arif oldur bilmeye dünyâ vü mâfiha nedür

(dünya ve içindekilerin hikmetini bilmek değil bilgelik, bilge odur ki bilmesin dünyayı da dünyadakileri de.)
ah u feryâdun fuzûlî incidübdür âlemi
ger belâ-yı ışk ile hoşnûd isen gavga nedür.
(ey fuzûli, ahin, feryadın herkesi üzmekte. aşk belasından hoşnutsan eğer, bu kavga (haykırış) nedir?)

0 yorum: