12 Nisan 2014 Cumartesi

Yanan Kalbe Devasın Sen

Boynu büktüm, perîşânım, bu derdin sende tedbîri
Lebim kavruldu âteşden Döner pâyinde tezkîri
Ne dem gönlüm Kıtmîr'i eylerse taltîf eyle murad
Cemâlinle ferah-nak et ki yandım yâ Resulallah.